Skip to content

MUDr. Marta Kleprlíková

Lidský přístup

Maximálně se snažíme vycházet všem vstříc a klademe důraz na minimalizaci Vašeho času stráveného v čekárně.
A proto jsme pro vás zřídili virtuální sestru emmy

emmy

Novinky

Ceník

Výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Vstupní / periodická , výstupní pracovní lékařská prohlídka
400 Kč
Vyšetření na ŘP - prvotní
400 Kč
Vyšetření na ŘP - 65. roce
300 Kč
Vyšetření na držení střelných zbraní
600 Kč
Vyšetření na profesní a zdravotní průkaz
300 Kč
Rekondiční a rekreační pobyt
300 Kč
Vyšetření pro sportovní a zájmovou činnost
300 Kč
Vyšetření pro práci v zahraničí
500 Kč
Vyšetření pro studium na SŠ a VŠ
300 Kč
Státem či pojišťovnou nehrazené očkování /aplikace/
300 Kč
Zpráva pro soud či policii
400 Kč
Přihláška do domova důchodců
250 Kč
Odběr krve na vlastní žádost
200 Kč
Odběr krve glukometrem na vlastní žádost
100 Kč
Cílené vyšetření nepojištěnce
400 Kč
Kontrolní vyšetření nepojištěnce
200 Kč
Vypsání úrazové pojistky /s výpočtem bodů/
300 Kč
Vypsání úrazové či jiné pojistky bez bodového výpočtu
200 Kč
Výpis z dokumentace při uzavírání životního pojištění
400 Kč
Vypsání lázeňského návrhu /samoplátce/
350 Kč
Vypsání lázeňského návrhu indikovaného
150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace
300 Kč
Administrativní výkon /potvrzení o pár řádcích všeho druhu/
100 Kč
Kopírování nálezu nebo zdravotní dokumentace
stránka 4 Kč
Vypsání potvrzení pro úřad práce na vlastní žádost
50 Kč