Skip to content

MUDr. Marta Kleprlíková

Lidský přístup

Maximálně se snažíme vycházet všem vstříc a klademe důraz na minimalizaci Vašeho času stráveného v čekárně.
A proto jsme pro vás zřídili virtuální sestru emmy

emmy

Novinky

GDPR

Tímto vás informujeme, že MUDr. Marta Kleprlíková, IČ: 04042999, provozující lékařskou praxi na adrese Dr. Milady Horákové 634/32, Liberec (dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, známým jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pro účely poskytování zdravotní péče, včetně diagnostiky, léčby a správy vaší lékařské péče.

Prosím, vezměte na vědomí, že náš web nesbírá žádné osobní údaje prostřednictvím kontaktních nebo jiných formulářů. Jakékoliv osobní údaje jsou shromažďovány pouze přímo od vás v kontextu poskytování zdravotní péče.

Správce používá na svých webových stránkách soubory cookies za účelem zlepšení funkčnosti webu a uživatelské zkušenosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a souhlas s jejich zpracováním můžete kdykoliv vzít zpět, například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje MUDr. Marty Kleprlíkové.

Vaše údaje mohou být pro Správce zpracovány i těmito zpracovateli:
– Poskytovatelé softwaru pro správu pacientů,
– Laboratoře a další zdravotnická zařízení v případě potřeby,
– Případně další poskytovatelé zpracovatelských služeb, které jsou nezbytné pro zajištění zdravotní péče.

Máte právo:
– Vzít souhlas kdykoliv zpět,
– Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a žádat kopii těchto údajů,
– Vyžádat si přístup k těmto údajům a požadovat jejich opravu nebo vymazání, či omezit jejich zpracování,
– Vznést námitku proti zpracování,
– Podat stížnost u dozorového úřadu.

Tento text reflektuje, že web nesbírá osobní údaje přes formuláře, a soustředí se na zpracování údajů v rámci poskytování zdravotní péče a použití cookies na webu.